Kardiyoloji

Hastanemiz Kardiyoloji Bölümünde doğumsal, romatizmal, hipertansiyona ve koroner yetmezliğe bağlı kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde uzamn kardiyologlar eşliğinde teknolojinin son ürünleri ile hizmet verilmektedir.

Kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla EKG holter, efor testi, renkli doppler, ekokardiyografi ile tüm kardiyolojik testler yapılabilmektedir. Ayrca kalp hastalıklarının zamanında teşhis ve tedavisine olanak sağlayan kardiyoloji check-up da herkese uygulanabilmektedir.

Tedavi Alanları:

  • EKG (Elektrokardiyogram)
  • Eforlu EKG ( Kardiyovasküler Stres Testi) (Treadmill, Bisiklet, Farmakolojik)
  • 24 Saat EKG Kaydı (Holter)
  • Transtorastik Ekokardiyografi
  • Kalıcı Kalp Pili Takılması ( Pace Maker)
  • Geçici Kalp Pili Takılması
  • Koroner Anjiografi
  • Koroner Anjioplasti(Balon, Stent, Aterektomi vb. Girişimsel Tedaviler)
  • Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümü (24 Saat)

Bu Branştaki Doktorlarımız

Yrd. Doç. Dr.
Süleyman Murat Aslan

Kardiyoloji