Üroloji

Hastanemizde: Üroloji kliniğinde muayene, tetkik ve tedavi hizmeti deneyimli uzman hekimlerimiz tarafından en son teknolojik ekipmanlarla verilmektedir.

Ürolojiyi ilgilendiren rahatsızlıklar böbrekler, idrar yolları, idrar torbası, prostat, dış genital organlar, idrar kaçırma gibi diğer ürolojik hastalıkları kapsamaktadır.

Üroloji erkek ve kadında üriner sistem ve erkekte genital ve üreme sistemi hastalıkları ve bozuklukları ile ilgilenen cerrahi bir branştır. Ürolojinin ilgi alanında yer alan organlar böbrekler, böbreküstü bezleri, üreterler, mesane (idrar torbası), prostat, üretra (idrarın mesaneden vücut dışına atıldığı tubuler yapı) testisler, meninin taşındığı ve depolandığı organlar (epididimler, vasdeferens, vesiküla seminalisler) ve penistir. Ürologlar çeşitli genitoüriner kanserli hastalarla da ilgilenirler. Bunlar içinde sık rastlananlar böbrek hücreli kanserler (böbrekte), değişici hücreli kanserler (mesane, üreter ve böbreklerde), prostat kanseri ve testis kanseridir. Ürologları ilgilendiren sık rastlanan iyi huylu hastalıklar ise işeme disfonksiyonları (iyi huylu prostat büyümesi, mesane çıkımı darlıkları üretra darlıkları, çeşitli idrar kaçırma problemleri, intersitisiyel sistit nörojen mesane, idrar yapamama), komplike ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlar, taşlar (böbrek, üreter, mesane taşları), üst üriner sistem tıkanıklıkları, erkeklerde kısırlık, hayalarda ağrı ve genital bölge travmaları, üriner sistem travmaları ve kanamaları,erkekte seksüel disfonksiyonlar ve ereksiyon bozuklukları. Çocuk ürologları ise konjenital üriner ve genital anomalilerin rekonstrüksüyonu , çocukluk tümörleri ve veziko üreteral reflü (idrarın mesaneden üreter ve böbreklere geri kaçması) gibi çocuklara özgü ürolojik problemlerde uzmanlaşmışlardır. Erkekte kısırlaştırma (Vazektomi = tüp bağlanması) operasyonları ve sünnette ürologlarca yapılmaktadır.

Üroloji bölümümüzde aşağıdaki alanlardaki sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz:
  • Böbrek Hastalıkları Tanı ve Tedavileri (Böbrek ve Üreter Taşı,Kanal Darlıkları)
  • Üriner enfeksiyonlar
  • Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavileri
  • Mesane Hastalıkları Tanı ve Tedavileri (İdrar Kaçırma ve İdrar Kesesi Çalışma Bozuklukları,Mesane Kanser ve Tümörleri)
  • Erkek Kısırlığı Tanı ve Tedavileri
  • Erkekte seksüel bozukluklar
  • Cinsel fonksiyon bozuklukları
  • Andropoz
  • İktidarsızlık
  • Cinsel Hastalıklar tanı ve tedavilerinde modern cerrahi yöntemler ile hizmet vermektedir.

Bu Branştaki Doktorlarımız

Op. Dr.
M. Reşit Uzunköprü

Üroloji (Bevliye)