Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi yeni doğan bebekten başlayarak, 0-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniği doğumundan erişkin yaşa kadar çocukların her türlü sağlık sorunlarına çözüm üretilen tıbbi branştır.

Çocuklarımızın doğdukları andan itibaren ideal ölçülerde gelişip gelişmediklerini bilimsel metodlarla takip edilmekte, gereken durumlarda teşhis ve tedavileri üst ihtisas uzmanları ile birlikte gerçekleştirilebilmektedir. Çocuk sağlığını koruma prensibi çerçevesinde ebeveynlerin yönlendirilmesi konusunda da bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 Hastanemizin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, Yeni Doğan Yoğun Bakımı ve Bebek Odası alt birimlerinden oluşmaktadır.

Hasta muayenelerinde büyüme-gelişme değerlendirilmelerinin yanı sıra, aşıların uygulanması, alerjik deri testleri, işitme ve görmenin değerlendirilmesi gibi önemli kontroller de diğer birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Hastanemiz düzenli doktor muayenelerinden hastalıklarının teşhis ve tedavilerine ve gelişimleri esnasında ihtiyaç hissettiğiniz pratik bilgilere kadar her konuda uzman doktorlarıyla çocuklarınızın hizmetindedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde Tedavileri Yapılan Bazı Temel Hastalıklar:
 • Prematüre bebek sorunları
 • Yeni doğan hastalıkları (sarılık enfeksiyon vs.)
 • Doğumdan itibaren gerekli tüm takipler ve gerekli hallerde tedavileri
 • Kronik çocukluk çağı hastalıkları
 • Büyüme ve ergenlik sorunları (aşırı kusma, adet düzensizliği, vs.)
 • Metabolik kemik hastalıkları
 • Sindirim sistemi yakınmaları
 • Demir eksikliği ve B12 eksikliği anemisi
 • Çocukluk çağı idrar yolları hastalıkları
 • Bronşit
 • Pnömoni
 • Tüberküloz

Bu Branştaki Doktorlarımız

Uzm. Dr.
Metin Ertürk

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları