Dahiliye (İç Hastalıkları)

Hastanemiz İç Hastalıkları bölümü deneyimli, dinamik kadrosu ve üstün teknolojik olanakları ile uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır. Bu hizmet sırasında iç hastalıkları alanına giren tüm branşlar ile sıkı bir iş birliği söz konusudur.

ÖNCELİKLİ ALANLARI: Kan ve hormon hastalıkları

TEKNOLOJİK DONANIM: Hastanemizdeki iç hastalıkları hizmetleri son derece iyi donanımlı biokimya-mikrobiyoloji laboratuvarları, endoskopi, acil ve yoğun bakım üniteleri ile desteklenmektedir. Bunlara ilaveten polikliniğimizde, enfeksiyon, romatizmal, mide-bağırsak, hipertansiyon, şeker ve guatr hastalıkları da yan branşlarla konsülte edilerek tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

İç hastalıkları(Dahiliye) bölümü, yetişkinlerin (15 yaş üstü) sağlık sorunlarının tümüne ait ilk değerlendirmenin yapıldığı ve çözüm bulunduğu merkezdir.

Temel prensibi, hastayı; başvuru nedeni olan sorunu incelerken diğer olası tıbbi sorun ve hastalıkları ortaya çıkaracak şekilde bir bütün olarak değerlendirmektir. Bu şekilde mevcut soruna tanı konulmasının yanı sıra henüz fark edilmeyen hastalıkların erken tanısı, gelecekte yaşanabilecek sağlık sorunlarının belirlenmesi ve önlenmesi amaçlanmaktadır.

Tıbbi tanı ve tedavi dışında hasta takibi, hastalık ve tedavi hakkında bilgilendirme ve hasta eğitimi İç Hastalıkları bölümünün sorumluluğundadır.

Risk taşıyan hasta gruplarında ameliyat öncesi ve sonrası hasta değerlendirilmesi ve takibi de İç Hastalıkları bölümünün görevlerindendir.

İç hastalıkları uzmanları tarafından genel değerlendirmesi yapılan hastanın gerek görülürse diğer branşlara yönlendirilmesi yapılır; gerekli laboratuvar ve/veya radyoloji incelemeleri de yapıldıktan sonra tedavisi planlanmaktadır. Tanı ve tedavi için çağdaş tıp biliminin ilkelerine uygun yöntemler kullanılmakta, bilim ve teknolojinin sunduğu en modern teknik ve yöntemlerden yararlanılmaktadır.

Amaç en kısa sürede, en az masrafla tanıya ulaşılması ve en uygun tedavi yönteminin seçilmesidir. Tüm tanı ve tedavi aşamalarında hasta ve yakınları yapılan işlemler konusunda bilgilendirilmekte ve onayı alınmaktadır.

Dahili bir şikayetle başvuran hastalar dışında sağlıklı kişiler için genel sağlık kontrolü özelliğini taşıyan, yaş ve cinsiyete göre oluşturulmuş Check-up programlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması da hastanemiz İç Hastalıkları bölümünün hizmetlerinden biridir. Amaç; sağlıklı yaşam kalitesini arttırmaktır.Hastanemiz İç Hastalıkları bölümünde yukarıda belirtilen hastalıkların tanı ve tedavisi poliklinikte ayaktan takip ya da gerektiğinde hastanemiz İç Hastalıkları servisinde yatırılarak yapılmaktadır.

Uzman doktorlarca planlanan tetkik ve tedaviler, kendi branşlarında deneyimli hemşireler tarafından titizlikle yerine getirilmektedir.

İç Hastalıkları Bölümü ile İlgili Hastalık ve Şikayetler:
  • Hipertansiyon
  • Diyabet(Şeker Hastalığı)
  • Yüksek Kolesterol
  • Tiroid Hastalıkları (Guatr,Hipertiroidi,Hipotiroidi,Tiroid Nodülü..)
  • Hormon Bozuklukları
  • Karaciğer Hastalıkları
  • Akciğer Ve Solunum Sistemi Hastalıkları (Astım, Bronşit,Zatürre..)
  • Mide -Bağırrsak Hastalıkları (Gastrit,ülser,İshal,Kabızlık..)

Bu Branştaki Doktorlarımız

Uzm. Dr.
Şakir Elaziz

Dahiliye (İç Hastalıkları)